سالگرد 11 سپتامبر: جوزف فایفر ، فرمانده آتش نشانی ، برادر خود را هنگام نجات به برج شمالی فرستاد ، تا دیگر او را نبیند | اخبار از ایالات متحده آمریکا

[ad_1] “یک اورژانس معمول. لازم نیست زیاد نگران باشید.” بنابراین ، در 11 سپتامبر 2001 ، روز رئیس جوزف فایفر آغاز شد نیویورکهمانطور که او با گزارش های بوی گاز برخورد می کرد. این آتش نشان ارشد در مرکز شهر منهتن بود که در ساعت 8:46 شب دنیا تغییر کرد. تصویر: نزدیک به 3000 نفر … ادامه